Αλγοριθμικά Θέματα Δικτύων

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / ΣΤ εξάμηνο / Αλγοριθμικά Θέματα Δικτύων

Τ606 Αλγοριθμικά Θέματα Δικτύων

Διδάσκων: Δημήτρης Kουκόπουλος

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών σε αλγοριθμικά θέματα δικτύων διακίνησης πολιτισμικής πληροφορίας. Ειδικότερα εξετάζονται: Εισαγωγικές έννοιες. Εισαγωγή σε θέματα ποιότητας υπηρεσιών (επεκτασιμότητα, αξιοπιστία, ασφάλεια, ταχύτητα). Μετρικές απόδοσης. Είδη Δικτύων – Τοπολογίες. Μοντέλα αναφοράς ISO/OSI και TCP/IP. Σύγκριση TCP/IP και OSI. Πλαισίωση. Αλγόριθμοι ανίχνευσης και διόρθωσης σφαλμάτων. Πρωτόκολλα Κυλιόμενου Παραθύρου. Αλγόριθμοι κατανομής καναλιού/ελέγχου συμφόρησης. Δρομολόγηση (συσκευές, πρωτόκολλα RIP, OSPF, BGP). To πρόβλημα της αξιόπιστης σύνδεσης. Τα πρωτόκολλα μεταφοράς TCP και UDP. Εισαγωγή στα πολυμεσικά δίκτυα. Το πρόβλημα της μετάδοσης. Δίκτυα διανομής πολυμεσικού περιεχομένου. Επισκόπηση σχετικών ερευνητικών δημοσιεύσεων. Εργαστήριο: σχεδιασμός δικτύων και χρήση αλγορίθμων σε περιβάλλον προσομοίωσης δικτύων (OPNET) με έμφαση σε δίκτυα διανομής πολυμεσικού πολιτισμικού περιεχομένου.

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Βιβλίο [12534026]: ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ANDREW S. TANENBAUM, DAVID J. WETHERALL Λεπτομέρειες
  2. Βιβλίο [77107676]: Επικοινωνίες υπολογιστών και δεδομένων, 10η Έκδοση, Stallings William, Κατσαβούνης Στέφανος (επιμέλεια) Λεπτομέρειες
Skip to content