Στοιχεία Μεταβυζαντινού και Οθωμανικού Πολιτισμού

Αρχική / Προπτυχιακές Σπουδές / Μαθήματα / Η εξάμηνο / Στοιχεία Μεταβυζαντινού και Οθωμανικού Πολιτισμού

ΕΠ811 ΠΕΕ Στοιχεία Μεταβυζαντινού και Οθωμανικού Πολιτισμού

Διδάσκων: Xρήστος Mεράντζας

Στο πλαίσιο του νέου μαθήματος εξετάζεται ο μεταβυζαντινός υλικός πολιτισμός ενταγμένος στο περιβάλλον της οθωμανικής αυτοκρατορίας και της βενετικής κυριαρχίας -σε ό,τι αφορά στην Κρήτη και στα Επτάνησα-, με αναφορά σε ζητήματα καλλιτεχνικής έκφρασης και παραγωγής (κοσμική και θρησκευτική ζωγραφική, ασημουργία, κεραμική, μεταξωτά υφάσματα) και διαπερατότητας της τέχνης από τη δυτική και την οθωμανική παράδοση, για την περίοδο από τον 15ο έως και τις αρχές του 19ου αιώνα. Ο υλικός πολιτισμός παρουσιάζεται στο περιβάλλον ενός ευρύτερου πολιτισμικού χώρου, σε συνάρτηση με ζητήματα διαμόρφωσης της νεοελληνικής ταυτότητας και του ρόλου της θρησκείας στη συγκρότηση της ταυτότητας και σε σχέση:

α. με τις κοινωνικές δομές και την οικονομία του αστικού πληθυσμού στα Βαλκάνια με έμφαση στην εμπορική δραστηριότητα, β. με την ιδεολογία των βαλκανικών κοινωνιών με τις επιμέρους διαμορφώσεις εξουσιαστικών και ηγεμονικών αντιλήψεων, γ. με τη διαχείριση του φορτίου της οθωμανικής κληρονομιάς στη διαμόρφωση της ιστορικής ταυτότητας, δ. με τις διαδικασίες εξευρωπαϊσμού (εκβιομηχάνιση) που υποσκάπτουν τις βάσεις της οθωμανικής πραγματικότητας, ε. με την εστιακή δυναμική των ορεινών οικονομικών συστημάτων, και στ. με τους μηχανισμούς διαμόρφωσης των εθνικών κρατών με βάση τα εθνοτικά χαρακτηριστικά.

Προτεινόμενα συγγράμματα

  1. Βιβλίο [21978]: Τα Βαλκάνια, Mazower Mark Λεπτομέρειες

Πρόσθετο Διδακτικό Υλικό:

  • Βιβλίο [320212]: ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΚΑΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΣΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ, ΕΛΕΝΗ ΓΚΑΡΑ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [320295]: Από τον μεταβυζαντινό στον νεότερο ελληνικό πολιτισμό, ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΡΑΝΤΖΑΣ, ΙΛΙΑΝΑ ΖΑΡΡΑ, ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΟΔΟΥΛΟΣ Λεπτομέρειες
  • Βιβλίο [320370]: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Λεπτομέρειες
Skip to content