Προκήρυξη θέσεων Πρακτικής Άσκησης ακαδ. έτους 2021-2022 με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας (ΠΠΣ ΔΠΠΝΤ)

Το Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας (Πρώην ΔΠΠΝΤ)» σύμφωνα με την υπ. αριθμ 4736/27-10-2020 απόφαση έγκρισης τροποποίησης της πράξης από τη Διαχειριστική Αρχή, με Κωδικό ΟΠΣ 5030937 (ΕΚΤΠ01) με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών», παρέχει τη δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης με συμβολική αμοιβή (250 € το μήνα) και ασφάλεια (1% κατά κινδύνου), σε 57 φοιτητές/φοιτήτριες που φοιτούν στο 3ο/4ο έτος σπουδών του Τμήματος ή είναι επί πτυχίω και μπορούν να επιλέξουν το μάθημα ΕΕ815 Πρακτική άσκηση σύμφωνα με τον οδηγό σπουδών.

α) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ [ΠΡΑ2021_2022_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ_ΦΟΙΤΗΤΕΣ]

β) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ_ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ_ΑΣΚΗΣΗΣ_ΙΑ [ΠΡΑ2021_2022_ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ_ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ_ΑΣΚΗΣΗΣ_ΙΑ]

Καλούνται οι φοιτητές/τριες που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση στα πλαίσια του προγράμματος να καταθέσουν:

  1. ΑΙΤΗΣΗ Συμμετοχής Φοιτητή στην Πρακτική Άσκηση πλήρως συμπληρωμένη [ΠΡΑ2021_2022_ΑΙΤΗΣΗ_ΑΠΑ_ΦΟΙΤΗΤΕΣ]
  2. Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας (στο emaill της γραμματείας gramdppnt@upatras.gr)
  3. Συνοδευτική Επιστολή
  4. Βιογραφικό Σημείωμα

Τα δικαιολογητικά μπορούν να κατατίθενται από τη Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2022 έως και την Τρίτη 01 Μαρτίου 2022 στη γραμματεία.

Τηλεδιάσκεψη παρουσίασης προγράμματος Πρακτικής Άσκησης 2021-22.

Για την παρουσίαση του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του Τμ. Ιστορίας-Αρχαιολογίας θα πραγματοποιηθεί, την Παρασκευή 18/02/2022 και ώρα 15.00, τηλεδιάσκεψη μέσω Zoom.

Όσοι/ες ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να εγγραφούν στο eclass του σχετικού μαθήματος https://eclass.upatras.gr/courses/CULTURE254/, όπου θα αναρτηθεί ο σύνδεσμος της συνάντησης. Τυχόν ερωτήματα να απευθύνονται μέσω μηνύματος στο σχετικό eclass.

Ο επιστημονικός υπεύθυνος

Μάρκος Κατσιάνης

Skip to content