Ημέρα: 14 Φεβρουαρίου 2022

Αρχική / 2022 / Φεβρουάριος / 14 (Δευτέρα)
Άρθρο

Προκήρυξη θέσεων Πρακτικής Άσκησης ακαδ. έτους 2021-2022 με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας (ΠΠΣ ΔΠΠΝΤ)

Το Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών: Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας (Πρώην ΔΠΠΝΤ)» σύμφωνα με την υπ. αριθμ 4736/27-10-2020 απόφαση έγκρισης τροποποίησης της πράξης από τη Διαχειριστική Αρχή, με Κωδικό ΟΠΣ 5030937 (ΕΚΤΠ01) με τίτλο: «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών», παρέχει τη δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης...

Skip to content