Ημέρα: 1 Φεβρουαρίου 2022

Άρθρο

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κ. Φ. Α. Μπέρδου

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ» ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗ ΠΕΜΠΤΗ 3-2-2022 Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΛΙΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ: ΠΟΛΙΡΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ< ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΦΟΙΒΟΥ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΕΡΔΟΥ ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Skip to content