Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κ. Φ. Α. Μπέρδου

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ»

ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗ ΠΕΜΠΤΗ 3-2-2022

Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

«ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΛΙΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΛΙΜΝΟΘΑΛΑΣΣΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ:
ΠΟΛΙΡΙΣΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ< ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΗ ΦΟΙΒΟΥ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΠΕΡΔΟΥ

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Skip to content