Επανέναρξη λειτουργίας γραφείου επαγγελματικού συμβούλου Κοινωνικής Μέριμνας

Το γραφείο απευθύνεται σε φοιτητές-τριες που ανήκουν στις Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες και παρέχει δωρεάν επαγγελματική και ακαδημαϊκή συμβουλευτική.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://socialwelfare.upatras.gr/career-office/

Skip to content