Κατηγορία: Πρακτική Άσκηση

Άρθρο

Πρακτική άσκηση: άτομα που επιλέχθηκαν για 2018-19

Στο παρόν απόσπασμα (που επικαιροποιήθηκε την 22.4.2019) από τα πρακτικά της έκτακτης συνεδρίας της συνέλευσης του Τμήματος (με αριθμό 9 που πραγματοποιήθηκε την 17.4.2019) περιέχονται τα 40 άτομα που επιλέχθηκαν για εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-19. Ένσταση μπορεί να υποβληθεί εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση του παρόντος στον ιστότοπο...

Άρθρο

Ανακοίνωση για Πρακτική Άσκηση 2018-19 (αιτήσεις από 29.3 έως και 12.4.2019)

Το Τμήμα παρέχει τη δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης για το διάστημα 1 Ιουλίου – 31 Αυγούστου 2019, με συμβολική αμοιβή (250€ το μήνα), σε 40 άτομα που φοιτούν στο 3ο ή στο 4ο έτος σπουδών του Τμήματος. Η πρόσκληση, ο κανονισμός και συμπληρωματικές πληροφορίες υπάρχουν στο σχετικό ιστότοπο του Πανεπιστημίου Πατρών. Επιπλέον, την Τρίτη, 2 Απριλίου...

Skip to content