Πρακτική άσκηση: υποβολή εντύπων έναρξης (έως 20.5.2020)

Σε συνέχεια της από 26 Μαρτίου 2020 σχετικής ανακοίνωσης, τα άτομα που επιθυμούν να ξεκινήσουν την Πρακτική τους Άσκηση θα πρέπει να στείλουν ταχυδρομικά τα σχετικά έγγραφα (στοιχεία δικαιούχου, εγγραφή Φορέα στο Σύστημα ΑΤΛΑΣ, έντυπο ΑΤΛΑΣ, συμφωνητικό Πρακτικής Άσκησης x 4, 1η σελίδα βιβλιαρίου τραπέζης στο οποίο ο δικαιούχος να είναι 1ο όνομα, βεβαίωση απογραφής άμεσα ασφαλισμένου, ασφαλιστική ικανότητα) στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (Γ. Σεφέρη 2, Αγρίνιο, Τ.Κ. 30100, τηλ.: 2641074105, υπόψιν Χαρούλας Κοσμά) έως την Τετάρτη, 20 Μαΐου 2020.

Skip to content