Ημέρα: 28 Μαΐου 2020

Αρχική / 2020 / Μάιος / 28 (Πέμπτη)
Άρθρο

Ανακοίνωση για το μάθημα «Πολιτισμική Διαχείριση»

Παρακαλούνται οι επί πτυχίω φοιτητές/φοιτήτριες που επιθυμούν να εξεταστούν κατά την περίοδο Ιουνίου 2020 στο μάθημα Πολιτισμική Διαχείριση να το επιβεβαιώσουν συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία της φόρμας που έχει αναρτηθεί στο eclass το αργότερο μέχρι την Κυριακή, 7 Ιουνίου 2020, ώρα 22.00. Η διδάσκουσα Παναγιώτα Πάντζου  

Άρθρο

Ανακοίνωση για το μάθημα «Πολιτισμική Επικοινωνία»

Παρακαλούνται οι επί πτυχίω φοιτητές/φοιτήτριες που επιθυμούν να εξεταστούν κατά την περίοδο Ιουνίου 2020 στο μάθημα Πολιτισμική Επικοινωνία να το επιβεβαιώσουν συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία της φόρμας που έχει αναρτηθεί στο eclass το αργότερο μέχρι την Κυριακή, 7 Ιουνίου 2020, ώρα 22.00. Η διδάσκουσα Παναγιώτα Πάντζου  

Άρθρο

Ανακοίνωση για το μάθημα «Εισαγωγή στην Πολιτισμική Διαχείριση»

Παρακαλούνται οι επί πτυχίω φοιτητές/φοιτήτριες που επιθυμούν να εξεταστούν κατά την περίοδο Ιουνίου 2020 στο μάθημα Εισαγωγή στην Πολιτισμική Διαχείριση να το επιβεβαιώσουν συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία της φόρμας που έχει αναρτηθεί στο eclass το αργότερο μέχρι την Κυριακή, 7 Ιουνίου 2020, ώρα 22.00. Η διδάσκουσα Παναγιώτα Πάντζου

Άρθρο

Ανακοίνωση για τα μαθήματα Y402, Π503, Π801

Παρακαλούνται οι επί πτυχίω φοιτητές/φοιτήτριες που επιθυμούν να εξεταστούν κατά την περίοδο Ιουνίου 2020 στα ακόλουθα μαθήματα: Εισαγωγή στην Πολιτισμική Διαχείριση, Πολιτισμική Διαχείριση και Πολιτισμική Επικοινωνία, να το επιβεβαιώσουν συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία της φόρμας που έχει αναρτηθεί στο eclass το αργότερο μέχρι την Κυριακή, 7 Ιουνίου 2020, ώρα 22.00. Η διδάσκουσα Παναγιώτα Πάντζου  

Άρθρο

Ανακοίνωση για το μάθημα «Στοιχεία Μεταβυζαντινού και Οθωμανικού Πολιτισμού»

Ενημερώνονται οι φοιτήτριες / φοιτητές που θα προσέλθουν στην εξεταστική Ιουνίου ότι έχουν αναρτηθεί στις ανακοινώσεις του κάθε μαθήματός μου στο eclass οι σχετικές οδηγίες για την επιτέλεση των εξετάσεων. Παρακαλώ για την εγγραφή σας στην πλατφόρμα, εάν δεν το έχετε ήδη πράξει. Θα πρέπει, επίσης, να δηλώσουν άμεσα την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην...

Άρθρο

Ανακοίνωση για το μάθημα «Πολιτισμική Θεωρία»

Ενημερώνονται οι φοιτήτριες / φοιτητές που θα προσέλθουν στην εξεταστική Ιουνίου ότι έχουν αναρτηθεί στις ανακοινώσεις του κάθε μαθήματός μου στο eclass οι σχετικές οδηγίες για την επιτέλεση των εξετάσεων. Παρακαλώ για την εγγραφή σας στην πλατφόρμα, εάν δεν το έχετε ήδη πράξει. Θα πρέπει, επίσης, να δηλώσουν άμεσα την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην...

Άρθρο

Ανακοίνωση για το μάθημα «Εισαγωγή στον Βυζαντινό Πολιτισμό»

Ενημερώνονται οι φοιτήτριες / φοιτητές που θα προσέλθουν στην εξεταστική Ιουνίου ότι έχουν αναρτηθεί στις ανακοινώσεις του κάθε μαθήματός μου στο eclass οι σχετικές οδηγίες για την επιτέλεση των εξετάσεων. Παρακαλώ για την εγγραφή σας στην πλατφόρμα, εάν δεν το έχετε ήδη πράξει. Θα πρέπει, επίσης, να δηλώσουν άμεσα την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην...

Άρθρο

Ανακοίνωση για το μάθημα «Ιστορία των Πολιτισμών»

Ενημερώνονται οι φοιτήτριες / φοιτητές που θα προσέλθουν στην εξεταστική Ιουνίου ότι έχουν αναρτηθεί στις ανακοινώσεις του κάθε μαθήματός μου στο eclass οι σχετικές οδηγίες για την επιτέλεση των εξετάσεων. Παρακαλώ για την εγγραφή σας στην πλατφόρμα, εάν δεν το έχετε ήδη πράξει. Θα πρέπει, επίσης, να δηλώσουν άμεσα την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην...

Skip to content