Ημέρα: 26 Μαΐου 2020

Αρχική / 2020 / Μάιος / 26 (Τρίτη)
Άρθρο

Ανακοίνωση για το μάθημα «Εισαγωγή στους Αλγόριθμους»

Παρακαλούνται τα άτομα με ΑΜ 449, 616, 806, 854, 893, 896, 1099, 1052838, 1062332, 1062333, 1062406, 1065611, 1065614 εφόσον επιθυμούν να εξεταστούν κατά την περίοδο Ιουνίου 2020 στο μάθημα Εισαγωγή στους Αλγόριθμους να το επιβεβαιώσουν το αργότερο μέχρι την Κυριακή, 7 Ιουνίου 2020, ώρα 22.00 στο σύνδεσμο: https://forms.gle/BhnSBc4srcdDL7K89 Επισημαίνεται ότι ΜΗ εμπρόθεση επιβεβαίωση της συμμετοχής...

Άρθρο

Ανακοίνωση για το μάθημα «Διακριτά Μαθηματικά»

Παρακαλούνται τα άτομα με ΑΜ 577, 677, 806, 854, 893, 896, 944, 1098, 1133, 1137 εφόσον επιθυμούν να εξεταστούν κατά την περίοδο Ιουνίου 2020 στο μάθημα Διακριτά Μαθηματικά να το επιβεβαιώσουν το αργότερο μέχρι την Κυριακή, 7 Ιουνίου 2020, ώρα 22.00 στο σύνδεσμο: https://forms.gle/n7oLtSUQvCVmkFJ36 Επισημαίνεται ότι ΜΗ εμπρόθεση επιβεβαίωση της συμμετοχής στην εξέταση συνεπάγεται τη...

Άρθρο

Ανακοίνωση για το μάθημα «Αλγοριθμικά θέματα ασύρματων δικτύων»

Παρακαλείται το άτομο με ΑΜ 806 εφόσον επιθυμεί να εξεταστεί κατά την περίοδο Ιουνίου 2020 στο μάθημα Αλγοριθμικά θέματα ασύρματων δικτύων να το επιβεβαιώσει το αργότερο μέχρι την Κυριακή, 7 Ιουνίου 2020, ώρα 22.00 στο σύνδεσμο: https://forms.gle/Ymqr5uhyvMrqchJw6 Επισημαίνεται ότι ΜΗ εμπρόθεση επιβεβαίωση της συμμετοχής στην εξέταση συνεπάγεται τη ΜΗ δυνατότητα εξέτασης στο αντίστοιχο μάθημα ακόμα...

Άρθρο

Ανακοίνωση για το μάθημα «Υπολογιστική επιστήμη και πολιτισμός»

Παρακαλούνται τα άτομα με ΑΜ 577, 743, 806, 1052754, 1056057 εφόσον επιθυμούν να εξεταστούν κατά την περίοδο Ιουνίου 2020 στο μάθημα Υπολογιστική επιστήμη και πολιτισμός να το επιβεβαιώσουν το αργότερο μέχρι την Κυριακή, 7 Ιουνίου 2020, ώρα 22.00 στο σύνδεσμο: https://forms.gle/uL46CcWnhTrZ3rfDA Επισημαίνεται ότι ΜΗ εμπρόθεση επιβεβαίωση της συμμετοχής στην εξέταση συνεπάγεται τη ΜΗ δυνατότητα εξέτασης...

Άρθρο

Ανακοίνωση για το μάθημα «Προχωρημένα Θέματα Δικτύων Διακίνησης Πολυμεσικού Περιεχομένου»

Παρακαλούνται οι επί πτυχίω φοιτητές που προτίθενται να εξεταστούν στο μάθημα Τ806 Προχωρημένα Θέματα Δικτύων Διακίνησης Πολυμεσικού Περιεχομένου να δηλώσουν άμεσα την πρόθεσή τους για συμμετοχή στην εξέταση του μαθήματος (το αργότερο ως 10 μ.μ. Κυριακή 7/6/2020). Η δήλωση είναι απαραίτητη και επιπλέον της εγγραφής που υπάρχει στο progress. Η δήλωση γίνεται στο eclass του...

Άρθρο

Ανακοίνωση για το μάθημα «Αλγοριθμικά Θέματα Δικτύων»

Παρακαλούνται οι επί πτυχίω φοιτητές που προτίθενται να εξεταστούν στο μάθημα Τ606 Αλγοριθμικά Θέματα Δικτύων να δηλώσουν άμεσα την πρόθεσή τούς για συμμετοχή στην εξέταση του μαθήματος (το αργότερο ως 10 μ.μ. Κυριακή 7/6/2020). Η δήλωση είναι απαραίτητη και επιπλέον της εγγραφής που υπάρχει στο progress. Η δήλώση γίνεται στο eclass του μαθήματος μέσω του...

Άρθρο

Ανακοίνωση για το μάθημα «Διαχείριση Ασφάλειας και Εμπιστοσύνης σε Πολιτισμικά Περιβάλλοντα»

Παρακαλούνται οι επί πτυχίω φοιτητές που προτίθενται να εξεταστούν στο μάθημα Υ704 Διαχείριση Ασφάλειας και Εμπιστοσύνης σε Πολιτισμικά Περιβάλλοντα να δηλώσουν άμεσα την πρόθεσή τούς για συμμετοχή στην εξέταση του μαθήματος (το αργότερο ως 10 μ.μ. Κυριακή 7/6/2020). Η δήλωση είναι απαραίτητη και επιπλέον της εγγραφής που υπάρχει στο progress. Η δήλώση γίνεται στο eclass...

Άρθρο

Ανακοίνωση για το μάθημα «Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων»

Παρακαλούνται οι επί πτυχίω φοιτητές που προτίθενται να εξεταστούν στο μάθημα Υ306 Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων να δηλώσουν άμεσα την πρόθεσή τούς για συμμετοχή στην εξέταση του μαθήματος (το αργότερο ως 10 μ.μ. Κυριακή 7/6/2020). Η δήλωση είναι απαραίτητη και επιπλέον της εγγραφής που υπάρχει στο progress. Η δήλώση γίνεται στο eclass του μαθήματος μέσω...

Skip to content