Ανακοίνωση για το μάθημα «Διακριτά Μαθηματικά»

Παρακαλούνται τα άτομα με ΑΜ 577, 677, 806, 854, 893, 896, 944, 1098, 1133, 1137 εφόσον επιθυμούν να εξεταστούν κατά την περίοδο Ιουνίου 2020 στο μάθημα Διακριτά Μαθηματικά να το επιβεβαιώσουν το αργότερο μέχρι την Κυριακή, 7 Ιουνίου 2020, ώρα 22.00 στο σύνδεσμο: https://forms.gle/n7oLtSUQvCVmkFJ36

Επισημαίνεται ότι ΜΗ εμπρόθεση επιβεβαίωση της συμμετοχής στην εξέταση συνεπάγεται τη ΜΗ δυνατότητα εξέτασης στο αντίστοιχο μάθημα ακόμα και αν το μάθημα έχει συμπεριληφθεί στη δήλωση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2020.

Ευχαριστώ προκαταβολικά για τη συνεργασία.