Ανακοίνωση για το μάθημα «Εισαγωγή στους Αλγόριθμους»

Παρακαλούνται τα άτομα με ΑΜ 449, 616, 806, 854, 893, 896, 1099, 1052838, 1062332, 1062333, 1062406, 1065611, 1065614 εφόσον επιθυμούν να εξεταστούν κατά την περίοδο Ιουνίου 2020 στο μάθημα Εισαγωγή στους Αλγόριθμους να το επιβεβαιώσουν το αργότερο μέχρι την Κυριακή, 7 Ιουνίου 2020, ώρα 22.00 στο σύνδεσμο: https://forms.gle/BhnSBc4srcdDL7K89

Επισημαίνεται ότι ΜΗ εμπρόθεση επιβεβαίωση της συμμετοχής στην εξέταση συνεπάγεται τη ΜΗ δυνατότητα εξέτασης στο αντίστοιχο μάθημα ακόμα και αν το μάθημα έχει συμπεριληφθεί στη δήλωση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2020.

Ευχαριστώ προκαταβολικά για τη συνεργασία.