Μήνας: Απρίλιος 2020

Αρχική / 2020 / Απρίλιος
Άρθρο

ΜΟ.ΔΙ.Π.: Συμπλήρωση ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων αξιολόγησης (11-31.5.2020)

Σύμφωνα με το 64/13807-30.4.2020 έγγραφο της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πατρών, η διαδικασία της ηλεκτρονικής συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων από φοιτητές για το εαρινό εξάμηνο 2020, διενεργείται από τη Δευτέρα, 11 έως και την Κυριακή, 31 Μαΐου 2020. Δυνατότητα συμπλήρωσης των ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων για τα προπτυχιακά, εργαστηριακά και μεταπτυχιακά μαθήματα, έχουν οι φοιτητές που...

Άρθρο

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κας Κ. Ζαχαροπούλου

Την Παρασκευή, 1 Μαΐου 2020, σε διαδικτυακή συνεδρίαση, θα γίνει η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της κας Κλεάνθης Ζαχαροπούλου, μεταπτυχιακής φοιτήτριας του ΠΜΣ «Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις», με τίτλο: «Επίδραση των δημιουργικών καινοτόμων στη δημιουργία ταυτότητας ενός τόπου ως δημιουργική πόλη: η περίπτωση της Πάτρας». Εκ μέρους της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής Θεόδωρος Κουτσομπίνας, Επίκ. Καθηγητής...

Άρθρο

Erasmus+: παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για πρακτική άσκηση (έως 30.6.2020)

Η επιτροπή Erasmus+, στην αριθ. 5/2019-2020/01.04.2020 συνεδρίασή της, αποφάσισε: να δοθεί παράταση έως 30 Ιουνίου 2020 για την υποβολή αιτήσεων από φοιτητές στο πλαίσιο της Προκήρυξης για τη δράση Erasmus+ για πρακτική άσκηση για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στην Ευρώπη να δοθεί παράταση έως 30 Ιουνίου 2020 για την υποβολή αιτήσεων από φοιτητές στο πλαίσιο...

Άρθρο

Δήλωση συγγραμμάτων – εαρινό εξάμηνο 2020 (10-26.4.2020)

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 45051/Ζ1/10.4.2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα «Δηλώσεις – διανομή διδακτικών συγγραμμάτων εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020», η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων για την επιλογή διδακτικών συγγραμμάτων από τους δικαιούχους φοιτητές θα ξεκινήσει την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020 και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως την Κυριακή 26...

Άρθρο

Καθορισμός της διαδικασίας διανομής διδακτικών συγγραμμάτων (εαρινό εξάμηνο 2020)

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1271/9.4.2020 (τ. Β΄) στο οποίο δημοσιεύτηκε η Κ.Υ.Α. με αριθμό 44726/Ζ1 «Καθορισμός της διαδικασίας διανομής των διδακτικών συγγραμμάτων προς τους φοιτητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α., καθώς και λοιπά θέματα σχετικά με τη διαδικασία υποβολής δηλώσεων στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΥΔΟΞΟΣ» για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020», συνοψίζονται τα ακόλουθα: Η...

Άρθρο

Ανακοίνωση για το μεταπτυχιακό μάθημα «Πολιτισμική Οικονομία και Διαχείριση Πολιτισμικών Μονάδων»

To μάθημα δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα 6/4 (6-8 μμ) λόγω τεχνικής βλάβης ΟΤΕ στο δίκτυο πόλης μου. Ο διδάσκων Θεόδωρος Κουτσομπίνας

Άρθρο

Ανακοίνωση για το μάθημα «Εισαγωγή στον Δημόσιο και Ιδιωτικό Βίο των Αρχαίων Ελλήνων»

Παρκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν στο μάθημα το οποίο έχει αναρτηθεί στο e-class. Τα μαθήματα εξ αποστάσεως αρχίζουν την επόμενη Τετάρτη 8/4 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα 18:00 – 21:00. Θα γίνει συμπληρωματικό μάθημα την Πέμπτη 9/4 14:00-17:00. Οι σύνδεσμοι έχουν αναρτηθεί στο e-class. Ο διδάσκων Κλεάνθης Ζουμπουλάκης

  • 1
  • 2
Skip to content