Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κας Κ. Ζαχαροπούλου

Την Παρασκευή, 1 Μαΐου 2020, σε διαδικτυακή συνεδρίαση, θα γίνει η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της κας Κλεάνθης Ζαχαροπούλου, μεταπτυχιακής φοιτήτριας του ΠΜΣ «Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις», με τίτλο: «Επίδραση των δημιουργικών καινοτόμων στη δημιουργία ταυτότητας ενός τόπου ως δημιουργική πόλη: η περίπτωση της Πάτρας».

Εκ μέρους της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής

Θεόδωρος Κουτσομπίνας, Επίκ. Καθηγητής (επιβλέπων)

 

Skip to content