Κουτσομπίνας Θεόδωρος

Επίκουρος Καθηγητής

Προπτυχιακά Μαθήματα

Μαθήματα ΠΜΣ “Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις”

Προς το παρόν, μη διαθέσιμα.

Σπουδές

  • Πτυχίο Οικονομικών, Πανεπιστήμιο Αθηνών
  • Mεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Οικονομικά, Νέα Σχολή Κοινωνικής Έρευνας της Νέας Υόρκης (New School of Social Research, New York)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα στα Οικονομικά, Νέα Σχολή Κοινωνικής Έρευνας της Νέας Υόρκης (New School of Social Research, New York)

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
  • Πολιτισμική Διαχείριση

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις

Προς το παρόν, μη διαθέσιμες.

Skip to content