Ανακοίνωση για το μάθημα «Εισαγωγή στον Δημόσιο και Ιδιωτικό Βίο των Αρχαίων Ελλήνων»

Παρκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εγγραφούν στο μάθημα το οποίο έχει αναρτηθεί στο e-class.

Τα μαθήματα εξ αποστάσεως αρχίζουν την επόμενη Τετάρτη 8/4 σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα 18:00 – 21:00.

Θα γίνει συμπληρωματικό μάθημα την Πέμπτη 9/4 14:00-17:00.

Οι σύνδεσμοι έχουν αναρτηθεί στο e-class.

Ο διδάσκων

Κλεάνθης Ζουμπουλάκης

Skip to content