Ανακοίνωση για το μάθημα «Υπολογιστική επιστήμη και πολιτισμός»

Παρακαλούνται τα άτομα με ΑΜ 577, 743, 806, 1052754, 1056057 εφόσον επιθυμούν να εξεταστούν κατά την περίοδο Ιουνίου 2020 στο μάθημα Υπολογιστική επιστήμη και πολιτισμός να το επιβεβαιώσουν το αργότερο μέχρι την Κυριακή, 7 Ιουνίου 2020, ώρα 22.00 στο σύνδεσμο: https://forms.gle/uL46CcWnhTrZ3rfDA

Επισημαίνεται ότι ΜΗ εμπρόθεση επιβεβαίωση της συμμετοχής στην εξέταση συνεπάγεται τη ΜΗ δυνατότητα εξέτασης στο αντίστοιχο μάθημα ακόμα και αν το μάθημα έχει συμπεριληφθεί στη δήλωση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2020.

Ευχαριστώ προκαταβολικά για τη συνεργασία.