Παπαϊωάννου Εύη

Επίκουρη Καθηγήτρια

Προπτυχιακά Μαθήματα

Ρόλος και συνεισφορά των μαθημάτων μου στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος και πώς συντελούν στην απόκτηση και καλλιέργεια υπολογιστικής σκέψης (computational thinking)

Μαθήματα ΠΜΣ “Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις”

Οργάνωση προσκεκλημένων ομιλιών

Σπουδές

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Σχεδιασμός και ανάλυση αλγορίθμων, προσεγγιστικοί και οnline αλγόριθμοι, αλγοριθμικές πλευρές ασύρματων δικτύων επικοινωνιών, αλγοριθμική θεωρία παιγνίων, θεωρία γραφημάτων και σχετικές εφαρμογές, παράλληλα και κατανεμημένα συστήματα, θεωρία υπολογισμού, χρήση και εφαρμογή ΤΠΕ στην εκπαίδευση, υπολογιστική σκέψη (computational thinking)

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις

Επιστημονικά περιοδικά

Ι. Caragiannis, C. Kaklamanis, E. Papaioannou. Efficient on-line frequency allocation and call control in cellular networks. Theory of Computing Systems, Vol. 35(5), pp. 521-543, 2002.

Ι. Caragiannis, C. Kaklamanis, P. Kanellopoulos, and E. Papaioannou. Scheduling to maximize participation. Theoretical Computer Science, Vol. 402(2-3), pp. 142-155, 2008.

S. Athanassopoulos, C. Kaklamanis, G. Kalfountzos, P. Katsikouli and E. Papaioannou. Simulation of Topology Control Algorithms in Wireless Sensor Networks using Cellular Automata. International Journal of Communications, Network and System Sciences, Vol.6, No.7, pp. 333-345, 2013.

E. Bagiakou, E. Papaioannou, S. Athanassopoulos, C. Kaklamanis. OCTOPUS: Online Collaborative TOll-card-sharing PUblic System. International Journal of Advances in Computer Science & Its Applications, Volume 6, Ιssue 1, pp. 85 – 88, 2016.

E. Papaioannou, E. Schiza. Mining and aggregation of cultural data in social networks. International Journal of Advances in Social Sciences, Vol. 3, Issue 7, pp. 122-131, 2017.

Διεθνή συνέδρια

Ι. Caragiannis, C. Kaklamanis, E. Papaioannou. Efficient on-line communication in cellular networks. In Proc. of the 12th Annual ACM Symposium on Parallel Algorithms and Architectures (SPAA 00), pp. 46-53, 2000.

Ι. Caragiannis, A. Fishkin, C. Kaklamanis, E. Papaioannou. On-line algorithms for disk graphs. In Proc. of the 29th International Symposium on Mathematical Foundations of Computer Science (MFCS 04), LNCS 3153, Springer, pp. 215-226, 2004.

S. Athanassopoulos, Ι. Caragiannis, C. Kaklamanis, and E. Papaioannou. Energy-efficient communication in multi-interface wireless networks. In Proc. of the 34th International Symposium on Mathematical Foundations of Computer Science (MFCS 09), LNCS 5734, Springer, pp. 102-111, 2009.

S. Athanassopoulos, C. Kaklamanis, P. Katsikouli, E. Papaioannou. Cellular Automata for Topology control in wireless sensor networks. In Proc. of the 16th Mediterranean Electrotechnical Conference (Melecon 12), IEEE, pp. 212-215, 2012.

S. Athanassopoulos, C. Kaklamanis, P. Katsikouli, E. Papaioannou. How Greek the WEB is. In Proc. of the 7th International Technology, Education and Development Conference (INTED 13), IATED (ISBN: 978-84-616-2661-8), pp. 6014-6023, 2013.

E. Papaioannou, K. Papaioannou, S. Athanassopoulos. Culture and strategic behavior: fairness vs. solidarity – an experimental study. In Proc. of the 8th annual International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI 15), IATED, pp. 3258-3266, 2015.

S. Athanassopoulos, E. Papaioannou, K. Papaioannou. “A picture speaks a thousand words”. Can a thousand words draw a picture? Experimentation using Matlab. In Proc. of the 10th annual International Technology, Education and Development Conference (INTED 16), IATED, pp. 2765-2773, 2016.

S. Athanassopoulos, C. Kaklamanis, E. Papaioannou. Graph coloring for efficient course and exam scheduling using Matlab. In Proc. of the 4th International Conference on Education and Social Sciences (INTCESS 17), Ocerint, pp. 401-410, 2017.