Ανακοίνωση για το μάθημα «Αλγοριθμικά θέματα ασύρματων δικτύων»

Παρακαλείται το άτομο με ΑΜ 806 εφόσον επιθυμεί να εξεταστεί κατά την περίοδο Ιουνίου 2020 στο μάθημα Αλγοριθμικά θέματα ασύρματων δικτύων να το επιβεβαιώσει το αργότερο μέχρι την Κυριακή, 7 Ιουνίου 2020, ώρα 22.00 στο σύνδεσμο: https://forms.gle/Ymqr5uhyvMrqchJw6

Επισημαίνεται ότι ΜΗ εμπρόθεση επιβεβαίωση της συμμετοχής στην εξέταση συνεπάγεται τη ΜΗ δυνατότητα εξέτασης στο αντίστοιχο μάθημα ακόμα και αν το μάθημα έχει συμπεριληφθεί στη δήλωση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2020.

Ευχαριστώ προκαταβολικά για τη συνεργασία.