Πρακτική άσκηση: διαδικασία και έντυπα έναρξης

Στο πλαίσιο της διαδικασίας έναρξης Πρακτικής Άσκησης, τα άτομα που έχουν επιλεχθεί για να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ μπορούν να προχωρήσουν σε αναζήτηση φορέα και, εν τω μεταξύ (μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση), να στείλουν στη Χαρούλα Κοσμά (Γ. Σεφέρη 2, Αγρίνιο, Τ.Κ. 30100, τηλ.: 2641074105) ηλεκτρονικά στο email xkosma@upatras.gr τα παρακάτω:

  • την 1η σελίδα του βιβλιαρίου τραπέζης στο οποίο ο δικαιούχος να είναι 1ο όνομα
  • τη βεβαίωση απογραφής άμεσα ασφαλισμένου
  • την ασφαλιστική ικανότητα (https://www.atlas.gov.gr/ATLAS/Pages/Home.aspx)
  • συμπληρωμένο το έντυπο «Στοιχεία δικαιούχου«
  • φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας

Όσον αφορά τα 4 αντίγραφα του Συμφωνητικού Πρακτικής Άσκησης, που πρέπει να σταλούν σε πρωτότυπη μορφή, καθώς και τα έντυπα από το σύστημα ΑΤΛΑΣ θα υπάρξει νέα ανακοίνωση όταν ομαλοποιηθεί η κατάσταση.

Προσοχή: στο νέο συμφωνητικό περιλαμβάνεται και το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Το Συμφωνητικό Πρακτικής Άσκησης πρέπει να να είναι εκτυπωμένο σε διπλή όψη, σε 4 πρωτότυπα αντίτυπα.

Θα πρέπει η επιχείρηση φορέας να κάνει ανάρτηση στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης του φοιτητή ή την ίδια μέρα.

Μετά τη λήξη της Πρακτικής Άσκησης, προϋπόθεση για να πληρωθεί ο φοιτητής είναι να προσκομίσει στο γραφείο Πρακτικής Άσκησης την αναγγελία έναρξης πρωτοκολλημένη και το έγγραφο λήξης.

Εντός 20 ημερών από την ημέρα κατάθεσης του Συμφωνητικού Πρακτικής Άσκησης, οι φοιτητές θα λάβουν στο προσωπικό email που έχουν δηλώσει στο έντυπο «Στοιχεία δικαιούχου» σύνδεσμο ώστε να συμπληρώσουν το απογραφικό δελτίο εισόδου Πρακτικής Άσκησης.

Σχετικά έντυπα:

Επικοινωνία με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του Πανεπιστημίου Πατρών

Skip to content