Ημέρα: 11 Μαρτίου 2020

Αρχική / 2020 / Μάρτιος / 11 (Τετάρτη)
Άρθρο

ARCON: ανοικτή θέση ερευνητή

Το ερευνητικό έργο «ARCON: Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου Επαυξημένης Πραγματικότητας» διαθέτει ανοικτή θέση υποψήφιου ερευνητή, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει γνώσεις στα παρακάτω αντικείμενα: Unity Game development AR/VR C# Neural Networks/ Machine Learning Graphics Programming 3d graphics Πολύ καλή κατανόηση γεωμετρίας Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο email: dtsolis at upatras.gr έως και...

Skip to content