Ημέρα: 31 Μαρτίου 2020

Αρχική / 2020 / Μάρτιος / 31 (Τρίτη)
Άρθρο

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κας Θ. Παπαθανασίου

Η δημόσια παρουσίαση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της κας Θεοδώρας Παπαθανασίου, μεταπτυχιακής φοιτήτριας του ΠΜΣ «Δικτυακές πόλεις και αναπαραστάσεις» με θέμα: «Το γεφύρι της Αρτοτίβας. Μια ψηφιακή αναπαράσταση» θα γίνει την Παρασκευή, 3 Απριλίου, ώρα 11.00, με τηλεδιάσκεψη. Η τριμελής εξεταστική επιτροπή Θεοδώρα Μονιούδη-Γαβαλά, Καθηγήτρια (επιβλέπουσα) Γιώργος Στυλιαράς, Αναπληρωτής Καθηγητής Παναγιώτα Πάντζου, Επίκουρη Καθηγήτρια

Skip to content