Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κας Θ. Παπαθανασίου

Η δημόσια παρουσίαση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της κας Θεοδώρας Παπαθανασίου, μεταπτυχιακής φοιτήτριας του ΠΜΣ «Δικτυακές πόλεις και αναπαραστάσεις» με θέμα: «Το γεφύρι της Αρτοτίβας. Μια ψηφιακή αναπαράσταση» θα γίνει την Παρασκευή, 3 Απριλίου, ώρα 11.00, με τηλεδιάσκεψη.

Η τριμελής εξεταστική επιτροπή

Θεοδώρα Μονιούδη-Γαβαλά, Καθηγήτρια (επιβλέπουσα)

Γιώργος Στυλιαράς, Αναπληρωτής Καθηγητής

Παναγιώτα Πάντζου, Επίκουρη Καθηγήτρια

Skip to content