Πρακτική Άσκηση 2019-20: συμπληρωματική προκήρυξη 5 θέσεων (αιτήσεις από 1 έως και 15.4.2020)

Σύμφωνα με τη συμπληρωματική προκήρυξη θέσεων, παρέχεται τη δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης για το διάστημα 1 Ιουλίου – 31 Αυγούστου 2020, με συμβολική αμοιβή (250€ το μήνα), σε 5 άτομα που φοιτούν στο 3ο ή στο 4ο έτος σπουδών του Τμήματος.

Ο κανονισμός και συμπληρωματικές πληροφορίες υπάρχουν στο σχετικό ιστότοπο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Από Τετάρτη, 1 Απριλίου έως και Τετάρτη, 15 Απριλίου 2020, καλούνται τα άτομα που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν να καταθέσουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος:

  • Αίτηση
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  • Συνοδευτική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  • Βιογραφικό σημείωμα

Η επιλογή των ατόμων θα πραγματοποιηθεί με βάση τα εξής:

  1. Μέσος όρος βαθμολογίας, βάρος: 30%
  2. Αριθμός μαθημάτων στα οποία έχει υπάρξει επιτυχής εξέταση, βάρος: 30%
  3. Βιογραφικό σημείωμα (συνταγμένο σύμφωνα με το πρότυπο του EUROPASS), βάρος: 20%
  4. Επιστολή εκδήλωση ενδιαφέροντος (συνταγμένη σύμφωνα με το πρότυπο του EUROPASS), βάρος: 20%

Ο υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης

Θεόδωρος Κουτσομπίνας

 

Skip to content