Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής κας Μ. Μιχαλά

Η δημόσια υπεράσπιση της Διδακτορικής Διατριβής της υποψήφιας Διδάκτορα του Τμήματος Ιστορίας Αρχαιολογίας* κας Μιχαλά Μυρτώς με θέμα «Aξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών Διαδικτύου στο Σχεδιασμό, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Εξ Αποστάσεως Εκπαιδευτικού Προγράμματος για την Τέχνη και τον Πολιτισμό» θα πραγματοποιηθεί τηv Παρασκευή, 10 Απριλίου 2020, ώρα έναρξης 11.00, σε καθορισμένο χώρο τηλεδιάσκεψης.

Δημήτριος Τσώλης, Επίκουρος Καθηγητής (επιβλέπων)

*Κατάργηση με το άρθρο 36 παρ. 2 περίπτωση α) του ν.4610/2019 7.5.2019 (ΦΕΚ70/Α’) του Τμήματος Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, και ένταξή του στο ιδρυθέν Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι φοιτητές του καταργούμενου Τμήματος εντάσσονται στο Τμήμα Ιστορίας- Αρχαιολογίας, αλλά ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος εισαγωγής τους και λαμβάνουν τίτλο σπουδών που φέρει τον υφιστάμενο κατά τον χρόνο εισαγωγής τίτλο και τύπο.

Skip to content