Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κας Β. Μωραΐτη

Η δημόσια παρουσίαση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας της κας Βασιλικής Μωραΐτη, μεταπτυχιακής φοιτήτριας του ΠΜΣ «Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις», με θέμα: «Στα ίχνη του πολιτισμού της πέτρας: Μια περιήγηση στην τέχνη των Ηπειρωτών μαστόρων στο χώρο και το χρόνο», θα γίνει την Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2020, ώρα 10.30, με τηλεδιάσκεψη.

Η τριμελής εξεταστική επιτροπή

Παναγιώτα Πάντζου, Επίκ. Καθηγήτρια (επιβλέπουσα)

Κλειώ Γκουγκουλή, Επικ. Καθηγήτρια

Γιώργος Στυλιαράς, Αναπλ. Καθηγητής

Skip to content