Ανακοίνωση για Πρακτική Άσκηση 2019-20 (αιτήσεις από 11.11 έως και 6.12.2019)

Το Τμήμα παρέχει τη δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης για το διάστημα 1 Ιουλίου – 31 Αυγούστου 2020, με συμβολική αμοιβή (250€ το μήνα), σε 40 άτομα που φοιτούν στο 3ο ή στο 4ο έτος σπουδών του Τμήματος.

Η πρόσκληση, ο κανονισμός και συμπληρωματικές πληροφορίες υπάρχουν στο σχετικό ιστότοπο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Από Δευτέρα, 11 Νοεμβρίου έως και Παρασκευή, 6 Δεκεμβρίου 2019, καλούνται τα άτομα που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος:

  • Αίτηση
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  • Συνοδευτική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  • Βιογραφικό σημείωμα

Η επιλογή των ατόμων θα πραγματοποιηθεί με βάση τα εξής:

  1. Μέσος όρος βαθμολογίας, βάρος: 30%
  2. Αριθμός μαθημάτων στα οποία έχει υπάρξει επιτυχής εξέταση, βάρος: 30%
  3. Βιογραφικό σημείωμα (συνταγμένο σύμφωνα με το πρότυπο του EUROPASS), βάρος: 20%
  4. Επιστολή εκδήλωση ενδιαφέροντος (συνταγμένη σύμφωνα με το πρότυπο του EUROPASS), βάρος: 20%

Ο υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης

Θεόδωρος Κουτσομπίνας

 

Skip to content