Ανακοίνωση για Πρακτική Άσκηση 2018-19 (αιτήσεις από 29.3 έως και 12.4.2019)

Το Τμήμα παρέχει τη δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης για το διάστημα 1 Ιουλίου – 31 Αυγούστου 2019, με συμβολική αμοιβή (250€ το μήνα), σε 40 άτομα που φοιτούν στο 3ο ή στο 4ο έτος σπουδών του Τμήματος.

Η πρόσκληση, ο κανονισμός και συμπληρωματικές πληροφορίες υπάρχουν στο σχετικό ιστότοπο του Πανεπιστημίου Πατρών. Επιπλέον, την Τρίτη, 2 Απριλίου 2019, στο διάστημα 11.30-12.30, στην αίθουσα 102, θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης από τους Θεόδωρο Κουτσομπίνα και Γιώργο Στυλιαρά.

Από Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019 έως και Παρασκευή 12 Απριλίου 2019, καλούνται τα άτομα που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος:

  • Αίτηση
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  • Συνοδευτική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  • Βιογραφικό σημείωμα

Η επιλογή των ατόμων θα πραγματοποιηθεί με βάση τα εξής:

  1. Μέσος όρος βαθμολογίας, βάρος: 30%
  2. Αριθμός μαθημάτων στα οποία έχει υπάρξει επιτυχής εξέταση, βάρος: 30%
  3. Βιογραφικό σημείωμα (συνταγμένο σύμφωνα με το πρότυπο του EUROPASS), βάρος: 20%
  4. Επιστολή εκδήλωση ενδιαφέροντος (συνταγμένη σύμφωνα με το πρότυπο του EUROPASS), βάρος: 20%

Ο υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης

Θεόδωρος Κουτσομπίνας

 

Skip to content