Ημέρα: 21 Μαρτίου 2019

Αρχική / 2019 / Μάρτιος / 21 (Πέμπτη)
Άρθρο

Ανακοίνωση για το μάθημα «Πολιτισμική Επικοινωνία»

Την ερχόμενη εβδομάδα (25/03-29/03) δεν θα πραγματοποιηθεί συνάντηση στο πλαίσιο του μαθήματος Πολιτισμική Επικοινωνία (8ο εξάμηνο) λόγω απουσίας της διδάσκουσας σε συνέδριο στο εξωτερικό. Τα μαθήματα θα αναπληρωθούν μετά από συνεννόηση της διδάσκουσας με τους φοιτητές/φοιτήτριες. Η διδάσκουσα Παναγιώτα Πάντζου

Άρθρο

Ανακοίνωση για το μάθημα «Εισαγωγή στην Πολιτισμική Διαχείριση»

Την ερχόμενη εβδομάδα (25/03-29/03) δεν θα πραγματοποιηθεί συνάντηση στο πλαίσιο του μαθήματος Εισαγωγή στην Πολιτισμική Διαχείριση (4ο εξάμηνο) λόγω απουσίας της διδάσκουσας σε συνέδριο στο εξωτερικό. Τα μαθήματα θα αναπληρωθούν μετά από συνεννόηση της διδάσκουσας με τους φοιτητές/φοιτήτριες. Η διδάσκουσα Παναγιώτα Πάντζου

Άρθρο

Ανακοίνωση για το μεταπτυχιακό μάθημα «Πολιτισμική Διαχείριση»

Την ερχόμενη εβδομάδα (25/03-29/03) δεν θα πραγματοποιηθεί συνάντηση στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού μαθήματος Πολιτισμική Διαχείριση λόγω απουσίας της διδάσκουσας σε συνέδριο στο εξωτερικό. Τα μαθήματα θα αναπληρωθούν μετά από συνεννόηση της διδάσκουσας με τους φοιτητές/φοιτήτριες. Η διδάσκουσα Παναγιώτα Πάντζου

Άρθρο

Ανακοίνωση για το μάθημα «Πληροφοριακά Συστήματα»

Την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019 δεν θα πραγματοποιηθεί συνάντηση στο πλαίσιο του μαθήματος «Πληροφοριακά Συστήματα». Θα αναπληρωθεί σε συνεννόηση με το διδάσκοντα. Ο διδάσκων Γρηγόρης Μπεληγάννης