Μήνας: Μάρτιος 2019

Αρχική / 2019 / Μάρτιος
Άρθρο

Ανακοίνωση για Πρακτική Άσκηση 2018-19 (αιτήσεις από 29.3 έως και 12.4.2019)

Το Τμήμα παρέχει τη δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης για το διάστημα 1 Ιουλίου – 31 Αυγούστου 2019, με συμβολική αμοιβή (250€ το μήνα), σε 40 άτομα που φοιτούν στο 3ο ή στο 4ο έτος σπουδών του Τμήματος. Η πρόσκληση, ο κανονισμός και συμπληρωματικές πληροφορίες υπάρχουν στο σχετικό ιστότοπο του Πανεπιστημίου Πατρών. Επιπλέον, την Τρίτη, 2 Απριλίου...

Άρθρο

Ανακοίνωση για το μάθημα «Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου Ι»

Την Πέμπτη, 4 Απριλίου, θα πραγματοποιηθεί συμπληρωματική συνάντηση στο πλαίσιο του μαθήματος Ψηφιακή Επεξεργασία Ι, ώρες 9.00 – 12.00, αίθουσα 101 (θεωρία) και 15.00 – 17.00, Εργαστήριο 1 (εργαστήριο). Ο διδάσκων Δημήτρης Αμπελιώτης

Άρθρο

Ανακοίνωση για το μάθημα «Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου ΙΙΙ»

Την Τετάρτη, 3 Απριλίου, στο Εργαστήριο 2, θα πραγματοποιηθεί συμπληρωματική συνάντηση στο πλαίσιο του μαθήματος Ψηφιακή Επεξεργασία Περιεχομένου ΙΙΙ, ώρες 15.00 – 18.00 (θεωρία) και 18.00 – 20.00 (εργαστήριο). Ο διδάσκων Δημήτρης Αμπελιώτης

Άρθρο

Patras IQ 2019

H 6η Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας Patras IQ 2019 θα διεξαχθεί 12-14 Απριλίου 2019 στο Νότιο Λιμένα Πατρών (εκθεσιακός χώρος) και στο Royal Theater (χώρος ομιλιών και εκδηλώσεων). Η Έκθεση Patras lnnovation Quest – Patras IQ στοχεύει στην ανάπτυξη και ενίσχυση της συνεργασίας της ερευνητικής κοινότητας με τον παραγωγικό τομέα και περιλαμβάνει: Προϊόντα καινοτόμων ιδεών Καινοτόμες...

Patras IQ
Project

Patras IQ

6η Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας Patras IQ 2019, 12-14 Απριλίου 2019 @ Κτίριο Β1, Νότιος Λιμένας Πατρών (εκθεσιακός χώρος) & Royal Theater (χώρος ομιλιών και εκδηλώσεων)

Άρθρο

Ανακοίνωση για το μάθημα «Αγγλικά για ειδικούς ακαδημαϊκούς σκοπούς»

Την Πέμπτη 4 Απριλίου 2019, δεν θα πραγματοποιηθεί το μάθημα «Αγγλικά για ειδικούς ακαδημαϊκούς σκοπούς» λόγω συμμετοχής της διδάσκουσας στο πρόγραμμα κινητικότητας ERASMUS για διδασκαλία. Η διδάσκουσα Ράνια Κατσάρα  

Άρθρο

Ανακοίνωση για το μάθημα «Πολιτισμική Επικοινωνία»

Την ερχόμενη εβδομάδα (25/03-29/03) δεν θα πραγματοποιηθεί συνάντηση στο πλαίσιο του μαθήματος Πολιτισμική Επικοινωνία (8ο εξάμηνο) λόγω απουσίας της διδάσκουσας σε συνέδριο στο εξωτερικό. Τα μαθήματα θα αναπληρωθούν μετά από συνεννόηση της διδάσκουσας με τους φοιτητές/φοιτήτριες. Η διδάσκουσα Παναγιώτα Πάντζου

Άρθρο

Ανακοίνωση για το μάθημα «Εισαγωγή στην Πολιτισμική Διαχείριση»

Την ερχόμενη εβδομάδα (25/03-29/03) δεν θα πραγματοποιηθεί συνάντηση στο πλαίσιο του μαθήματος Εισαγωγή στην Πολιτισμική Διαχείριση (4ο εξάμηνο) λόγω απουσίας της διδάσκουσας σε συνέδριο στο εξωτερικό. Τα μαθήματα θα αναπληρωθούν μετά από συνεννόηση της διδάσκουσας με τους φοιτητές/φοιτήτριες. Η διδάσκουσα Παναγιώτα Πάντζου

Άρθρο

Ανακοίνωση για το μεταπτυχιακό μάθημα «Πολιτισμική Διαχείριση»

Την ερχόμενη εβδομάδα (25/03-29/03) δεν θα πραγματοποιηθεί συνάντηση στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού μαθήματος Πολιτισμική Διαχείριση λόγω απουσίας της διδάσκουσας σε συνέδριο στο εξωτερικό. Τα μαθήματα θα αναπληρωθούν μετά από συνεννόηση της διδάσκουσας με τους φοιτητές/φοιτήτριες. Η διδάσκουσα Παναγιώτα Πάντζου

Άρθρο

Ανακοίνωση για το μάθημα «Πληροφοριακά Συστήματα»

Την Παρασκευή 22 Μαρτίου 2019 δεν θα πραγματοποιηθεί συνάντηση στο πλαίσιο του μαθήματος «Πληροφοριακά Συστήματα». Θα αναπληρωθεί σε συνεννόηση με το διδάσκοντα. Ο διδάσκων Γρηγόρης Μπεληγάννης

Skip to content