Πρακτική άσκηση: άτομα που επιλέχθηκαν για 2019-20

Στον κατάλογο περιέχονται οι ΑΜ των 35 ατόμων των οποίων οι αιτήσεις για εκπόνηση Πρακτικής Άσκησης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 εγκρίθηκαν από τη συνέλευση του Τμήματος (κατά την τακτική συνεδρία με αριθμό 15/19.2.2020)

Από τη Γραμματεία του Τμήματος εκ μέρους της επιτροπής Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος

Θεόδωρος Κουτσομπίνας, Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης

Γεώργιος Στυλιαράς

Ιλιάνα Ζάρρα

 

Skip to content