Ανακοίνωση για το μάθημα «Αλγοριθμικά θέματα ασύρματων δικτύων»

Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 3 Σεπτεμβρίου 2021, 18.00-20.00 (online)

Προϋποθέσεις συμμετοχής: να εμφανίζεται ο ΑΜ σας στο σχετικό κατάλογο στο online σύστημα progress ή classweb και να υπάρχει εμπρόθεσμη εγγραφή σας στο exams.eclass (https://exams.eclass.upatras.gr/courses/CULTURE334/)

Προθεσμία εγγραφής στο exams.eclass: Τρίτη, 31 Αυγούστου 2021, ώρα 22.00

Ευχαριστώ,

Εύη Παπαϊωάννου

Skip to content