Ημέρα: 12 Αυγούστου 2021

Αρχική / 2021 / Αύγουστος / 12 (Πέμπτη)
Άρθρο

Ανακοίνωση για την εξεταστική Σεπτεμβρίου αναφορικά με τα μαθήματα του κ. Δ. Κουκόπουλου

Καλούνται οι φοιτητές που δικαιούνται και επιθυμούν να εξεταστούν στα μαθήματα (και έχουν κάνει την αντίστοιχη δήλωση στο σύστημα progress ή classweb): Y306 Σχεδιασμός και Ανάλυση Αλγορίθμων (Γ’ Εξάμηνο) Τ606 Αλγοριθμικά Θέματα Δικτύων (ΣΤ’ Εξάμηνο) Τ704 Διαχείριση Ασφάλειας και Εμπιστοσύνης σε Πολιτισμικά Περιβάλλοντα (Ζ’ Εξάμηνο) Τ806 Προχωρημένα Θέματα Δικτύων Διακίνησης Πολυμεσικού Περιεχομένου (Η’ Εξάμηνο) στην...

Skip to content