Ημέρα: 2 Αυγούστου 2021

Αρχική / 2021 / Αύγουστος / 02 (Δευτέρα)
Άρθρο

Ανακοίνωση για το μάθημα «Διακριτά μαθηματικά»

Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 21 Σεπτεμβρίου 2021, 16.00-18.00 (online) Προϋποθέσεις συμμετοχής: να εμφανίζεται ο ΑΜ σας στο σχετικό κατάλογο στο online σύστημα progress ή classweb και να υπάρχει εμπρόθεσμη εγγραφή σας στο exams.eclass (https://exams.eclass.upatras.gr/courses/CULTURE332/) Προθεσμία εγγραφής στο exams.eclass: Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 22.00 Ευχαριστώ, Εύη Παπαϊωάννου

Άρθρο

Ανακοίνωση για το μάθημα «Εισαγωγή στους αλγόριθμους»

Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 21 Σεπτεμβρίου 2021, 18.00-20.00 (online) Προϋποθέσεις συμμετοχής: να εμφανίζεται ο ΑΜ σας στο σχετικό κατάλογο στο online σύστημα progress ή classweb και να υπάρχει εμπρόθεσμη εγγραφή σας στο exams.eclass (https://exams.eclass.upatras.gr/courses/CULTURE333/) Προθεσμία εγγραφής στο exams.eclass: Παρασκευή, 17 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 22.00 Ευχαριστώ, Εύη Παπαϊωάννου

Άρθρο

Ανακοίνωση για το μάθημα «Αλγοριθμικά θέματα ασύρματων δικτύων»

Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 3 Σεπτεμβρίου 2021, 18.00-20.00 (online) Προϋποθέσεις συμμετοχής: να εμφανίζεται ο ΑΜ σας στο σχετικό κατάλογο στο online σύστημα progress ή classweb και να υπάρχει εμπρόθεσμη εγγραφή σας στο exams.eclass (https://exams.eclass.upatras.gr/courses/CULTURE334/) Προθεσμία εγγραφής στο exams.eclass: Τρίτη, 31 Αυγούστου 2021, ώρα 22.00 Ευχαριστώ, Εύη Παπαϊωάννου

Άρθρο

Ανακοίνωση για το μάθημα «Υπολογιστική επιστήμη και πολιτισμός»

Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 2 Σεπτεμβρίου 2021, 18.00-20.00 (online) Προϋποθέσεις συμμετοχής: να εμφανίζεται ο ΑΜ σας στο σχετικό κατάλογο στο online σύστημα progress ή classweb και να υπάρχει εμπρόθεσμη εγγραφή σας στο exams.eclass (https://exams.eclass.upatras.gr/courses/CULTURE335/) Προθεσμία εγγραφής στο exams.eclass: Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2021, ώρα 22.00 Ευχαριστώ, Εύη Παπαϊωάννου

Άρθρο

Ανακοίνωση για το μάθημα «Αλγόριθμοι και υπολογισμός»

Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: 6 Σεπτεμβρίου 2021, 15.00-17.00 (online) Προϋποθέσεις συμμετοχής: να εμφανίζεται ο ΑΜ σας στο σχετικό κατάλογο στο online σύστημα progress ή classweb και να υπάρχει εμπρόθεσμη εγγραφή σας στο exams.eclass (https://exams.eclass.upatras.gr/courses/CULTURE336/) Προθεσμία εγγραφής στο exams.eclass: Παρασκευή, 3 Σεπτεμβρίου 2021, ώρα 22.00 Ευχαριστώ, Εύη Παπαϊωάννου

Άρθρο

Εξεταστική περίοδος Σεπτεμβρίου 2021: πρόγραμμα

Στον ιστότοπο του Τμήματος, στην ενότητα Προπτυχιακά > Πρόγραμμα Εξετάσεων ανακοινώθηκε το πρόγραμμα για την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2021 (27.8-24.9.2021).

Skip to content