Σύνδεσμος προς την εφαρμογή StudentsWeb για δήλωση μαθημάτων

https://studentsweb.csa.upatras.gr

Πρόσβαση στην εφαρμογή studentsweb υπάρχει και μέσω του παρόντος ιστοτόπου στην ενότητα Υπηρεσίες > StudentsWeb

Skip to content