Δήλωση μαθημάτων για άτομα επί πτυχίω (εαρινού εξ. μέχρι 30.4.2023, χειμερινού εξ. 3-13.5.2023 )

Οι επί πτυχίω φοιτητές του ΠΠΣ ΔΠΠΝΤ μπορούν να δηλώνουν

  • μαθήματα εαρινού εξαμήνου στο διάστημα μέχρι 30 Απριλίου 2023
  • μαθήματα χειμερινού εξαμήνου στο διάστημα 3 -13 Μαΐου 2023

Τα online συστήματα μέσω των οποίων υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι δηλώσεις μαθημάτων παραμένουν τα ίδια, δηλαδή:

  • https://studentsweb.csa.upatras.gr για φοιτητές που το e-mail τους ξεκινά από culture (δηλαδή είναι της μορφής cultureΧΧΧΧ@upnet.gr)
  • https://progress.upatras.gr για φοιτητές που το e-mail τους ξεκινά από up (δηλαδή είναι της μορφής upΧΧΧΧXXX@upnet.gr)

Ενημερώνουμε επίσης για τα εξής:

  • Κατά τη δήλωση μαθημάτων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι κανόνες που ισχύουν για το εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2022-2023.
  • Οι δηλώσεις μαθημάτων θα πρέπει να γίνουν πολύ προσεκτικά, με βάση τον Οδηγό Σπουδών του έτους εισαγωγής τους και το Ωρολόγιο Πρόγραμμα. Φοιτητής/φοιτήτρια που δεν έκανε δήλωση μαθημάτων για τα μαθήματα του τρέχοντος εξαμήνου δεν θα εμφανίζεται στις λίστες με τις δηλώσεις των μαθημάτων, δεν θα μπορεί να συμμετάσχει στην εξεταστική περίοδο Ιουνίου (ή Σεπτεμβρίου) 2023 και δεν θα μπορεί να κατοχυρώσει βαθμό από τη συγκεκριμένη εξεταστική.
  • Οι υποβαλλόμενες αιτήσεις μετά την ημερομηνία λήξης περί έγκρισης εκ μέρους της Συνέλευσης εκπρόθεσμης δήλωσης μαθημάτων, θα απορρίπτονται, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη την εμπειρία που έχει αποκτήσει η Συνέλευση και θεωρώντας πως υπάρχουν στη διάθεση των φοιτητών μας πολλά μέτρα/μέσα και διαδικασίες ώστε να γίνεται εμπρόθεσμα η ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων.
  • Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σίγουροι ότι η δήλωση έχει καταχωρηθεί επιτυχώς στο σύστημα. Σε περίπτωση αμφιβολίας, θα πρέπει να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Τμήματος.
  • Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος, θα πρέπει να επικοινωνούν με την ομάδα του Ψηφιακού Άλματος στο e-mail: itdesk@upatras.gr.
Skip to content