Κοσμόπουλος Δημήτρης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Γραφείο: Δ1.11 (Ώρες Γραφείου: Τρίτη, 13.00–15.00, Τετάρτη, 10.00-12.00)

Προπτυχιακά Μαθήματα

Μαθήματα ΠΜΣ “Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις”

Erasmus

Υπεύθυνος για συνεργασία με:

Σπουδές

 • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 1997
 • Διδακτορικό Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 2002
 • Προσωπική Ιστοσελίδα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Επεξεργασία εικόνας – video
 • Τεχνητή όραση
 • Μηχανική μάθηση
 • Ρομποτική

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις

 • S. Chatzis and Kosmopoulos, D., “A Latent Manifold Markovian Dynamics Gaussian Process”, Neural Networks and Learning Systems, IEEE Transactions on, In Press
 • D. Kosmopoulos, A. Voulodimos, A. Doulamis, A system for online visual task recognition and summarization in an automobile assembly line, IEEE Transactions on Industrial Informatics, vol. 9, no. 1, pp. 161-171, 2013
 • S. P. Chatzis, Kosmopoulos, D., and Doliotis, P., “A Conditional Random Field-Based Model for Joint Sequence Segmentation And Classification”, Pattern Recognition, Vol. 46, No. 6, Pp. 1569-1578, 2013
 • D. Kosmopoulos, S. Chatzis, Robust Visual Behavior Recognition, a Framework Based on Holistic Representation and Multicamera Information Fusion, IEEE Signal Processing Magazine, Vol. 27, No 5, pp. 34-45, 2010
 • Chatzis S., Kosmopoulos D., Varvarigou T., Robust Sequential Data Modeling Using an Outlier Tolerant Hidden Markov Model, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 31(9), 1657-1669, 2009
 • Katsoulas D, Cea C, Kosmopoulos D., Superquadric Segmentation in Range Images via Fusion of Region and Boundary Information, IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, Vol. 30, No. 5, pp. 781-795, May 2008
 • D. Kosmopoulos, K. Papoutsakis, A. Argyros, Segmentation and classification of actions in the context of unmodeled actions, British Machine Vision Conference – BMVC, 2014
Skip to content