Τζώρτζη Καλή

Επίκουρη Καθηγήτρια

Γραφείο: Δ1.12

Προπτυχιακά Μαθήματα

Μαθήματα ΠΜΣ “Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις”

Erasmus

Υπεύθυνη για συνεργασία με:

Σπουδές

 • Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D), University College London (UCL). Τίτλος διδακτορικής διατριβής: «The interaction between building layout and exhibition layout in museums»
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μουσειολογίας, École du Louvre, Παρίσι
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Κλασικής Αρχαιολογίας, Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
 • Πτυχίο Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • θεωρία μουσειακού σχεδιασμού
 • σχέσεις αρχιτεκτονικής και μουσειολογίας
 • χωρικός σχεδιασμός μουσείων, με έμφαση στις πρωτοποριακές περιπτώσεις
 • λειτουργία και χρήση μουσειακού χώρου
 • συμπεριφορά και εμπειρία επισκεπτών
 • η έκθεση ως επικοινωνιακό μέσο
 • νέες τεχνολογίες στα μουσεία
 • τα μουσεία στο αστικό περιβάλλον τους
 • ανθρώπινα κατάλοιπα ως μουσειακά εκθέματα
 • σύγχρονα ζητήματα μουσειακής πολιτικής και μουσειακού σχεδιασμού

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις

Βιβλία

‘Αρθρα και Κεφάλαια

 • Tzortzi, K. (2018). Human remains, museum space and the ‘poetics of exhibiting’. University Museums and Collections Journal (UMACJ) 10, 23-34.
 • Tzortzi, K. (2017). The Museum, a Building in and for the City. An Exploration from a Spatial Point of View. In: Art Centre Basel, Katharina Beisiegel, eds. New   Museums: Intentions, Expectations, Challenges, Munich: Hirmer Verlag, 194-202.
 • Tzortzi, K. (2017). Engaging Space. Lo spazio come tecnologia per il museo inclusivο. In: L. Basso Peressut, A. Longo, C. Rabbiosi, P. Salvadeo, dir. Forme dell’inclusività. Pratiche, spazi, progetti. Maggioli Editore. 155-169.
 • Tzortzi, K. (2017). Museum architectures for embodied experience, Museum Management and Curatorship, 32 (5), 491-508.
 • Tzortzi, K., and Fatah gen. Schieck, A. (2017). Rethinking museum space: interaction between spatial layout design and digital sensory environments. In: T. Heitor, dir. Proceedings of the 11th International Space Syntax Symposium. Lisbon, 3–7 July 2017. Lisbon: University of Lisbon. 31.1-31.15. 
 • Tzortzi, K. (2017). Interroger le rôle le de l’espace dans le musée. La Lettre de l’OCIM, 169, Janvier-Février, 12–18.
 • Tzortzi, K. (2016). Displaying cities: museum space as a presentational device, Interiors: Design, Architecture, Culture, 7 (1), 91-109.
 • Tzortzi, K. (2016). From the real to the virtual: the spatiality of the museum on its website. DigitCult: Scientific Journal on Digital Cultures, 1 (2), 67-84. 
 • Tzortzi, K. (2015). The museum and the city: Towards a new architectural and museological model for the museum?, City, Culture and Society, 6 (4), 109-115.
 • Tzortzi, K. (2015). Building meaning: How architecture affects our experience of museums, ICOM News, 68 (2), 8-9.
 • Tzortzi, K. (2014). Movement in museums: mediating between museum intent and visitor experience, Museum Management and Curatorship, 29 (4), 327-348.
 • Tzortzi, K. (2012). Designer choices, museum experiences. In: M.Ballarin and M.Dalla Mura (eds.) The Museum and the Design Disciplines, Venezia: Università IUAV (Istituto Universitario di Architettura di Venezia), 33-56.
 • Τζώρτζη, K. (2012). Μουσεία σε μνημεία: αφορμή για μια συζήτηση γύρω από τη στρατηγική σημασία του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού του μουσειακού χώρου, Τετράδια Μουσειολογίας, τεύχος 8, 13-23.
 • Tzortzi, K. (2010). The Art Museum as a City or a Machine for Showing Art?, Architectural Research Quarterly (ARQ), Cambridge University Press, vol.14, n.2, 129-138.
 • Hillier, B. and Tzortzi, K. (2006). Space syntax: The Language of Museum Space. In: Sh.Macdonald (ed.) A Companion to Museum Studies, Maiden; London: Blackwell Publishing, 282-301. (Εκδόθηκε επίσης στα ελληνικά από το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, 2012.)