Φείδας Χρήστος

Επίκουρος Καθηγητής

Προπτυχιακά Μαθήματα

Μαθήματα ΠΜΣ “Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις”

Συντονιστής Erasmus

Υπεύθυνος για συνεργασία με:

Σπουδές

  • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών
  • Διδακτορικό Δίπλωμα στην Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή, τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Πληροφοριακά Συστήματα με έμφαση στον Πολιτισμό

Ενδεικτικές Δημοσιεύσεις

Παρακαλώ επισκεφθείτε την προσωπική μου ιστοσελίδα για να μάθετε νεότερα σχετικά με τις δημοσιεύσεις ή επιλέξτε από τους παρακάτω συνδέσμους.