Ανακοίνωση για το μάθημα «Εισαγωγή στους Αλγόριθμους»

Παρακαλώ τα άτομα με ΑΜ: 449, 616, 806, 854, 868, 893, 896, 911, 1099, 1052838, 1062332, 1062333, 1062406, 1065611, 1065614 να ελέγξουν το ιδρυματικό τους email και να αποκριθούν άμεσα στα ζητούμενα.

Ευχαριστώ προκαταβολικά για τη συνεργασία.