Ανακοίνωση για το μάθημα «Διακριτά Μαθηματικά»

Παρακαλώ τα άτομα με ΑΜ: 577, 677, 806, 854, 868, 893, 896, 944, 1098, 1133, 1137 να ελέγξουν το ιδρυματικό τους email και να αποκριθούν άμεσα στα ζητούμενα.

Ευχαριστώ προκαταβολικά για τη συνεργασία.