Ανακοίνωση για το μάθημα «Πιθανότητες και Στατιστική»

Οι αναπληρώσεις του μαθήματος θα διεξαχθούν την Κυριακή στις 24/5 και 31/5 (6-9 ΜΜ).

Ο διδάσκων

Θεόδωρος Κουτσομπίνας