Μήνας: Μάρτιος 2020

Αρχική / 2020 / Μάρτιος
Άρθρο

Ανακοίνωση για το μάθημα «Ιστορία της Αρχιτεκτονικής»

Παρακαλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν εξ αποστάσεως το μάθημα «Ιστορία της Αρχιτεκτονικής» να επικοινωνήσουν μέσω e-mail της μορφής XXXX@upnet.gr με το e-mail dmoga@upatras.gr μέχρι τη Δευτέρα 23 Μαρτίου, δηλώνοντας: Τίτλο μαθήματος Ονοματεπώνυμο Έτος σπουδών Η διδάσκουσα Θεοδώρα Μονιούδη-Γαβαλά

Άρθρο

Ανακοίνωση για το μάθημα «Διαχείριση Ιστορικών Συνόλων»

Παρακαλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν εξ αποστάσεως το μάθημα «Διαχείριση Ιστορικών Συνόλων» να επικοινωνήσουν μέσω e-mail της μορφής XXXX@upnet.gr με το e-mail dmoga@upatras.gr μέχρι τη Δευτέρα 23 Μαρτίου, δηλώνοντας: Τίτλο μαθήματος Ονοματεπώνυμο Έτος σπουδών Η διδάσκουσα Θεοδώρα Μονιούδη-Γαβαλά

Άρθρο

Ανακοίνωση για το μάθημα «Πολιτισμική Θεωρία»

Αγαπητές / Αγαπητοί, φοιτήτριες / φοιτητές, Παρακαλώ πολύ, στο πλαίσιο των προπτυχιακού μαθήματός μου «Πολιτισμική Θεωρία», να προχωρήσετε σε άμεση εγγραφή στο eclass. Εκεί στις «Ανακοινώσεις» θα βρείτε τον σύνδεσμο, αφού εγκαταστήσετε την εφαρμογή του Skype for Business, μέσω του οποίου θα μπορέσετε να συνδεθείτε για την υλοποίηση των διαδικτυακών μας συναντήσεων τις προγραμματισμένες ώρες του...

Άρθρο

Ανακοίνωση για το μάθημα «Στοιχεία Μεταβυζαντινού και Οθωμανικού Πολιτισμού»

Αγαπητές / Αγαπητοί, φοιτήτριες / φοιτητές, Παρακαλώ πολύ, στο πλαίσιο των προπτυχιακού μαθήματός μου «Στοιχεία Μεταβυζαντινού και Οθωμανικού Πολιτισμού», να προχωρήσετε σε άμεση εγγραφή στο eclass. Εκεί στις «Ανακοινώσεις» θα βρείτε τον σύνδεσμο, αφού εγκαταστήσετε την εφαρμογή του Skype for Business, μέσω του οποίου θα μπορέσετε να συνδεθείτε για την υλοποίηση των διαδικτυακών μας συναντήσεων τις...

Άρθρο

Ανακοίνωση για πραγματοποίηση διαδικτυακών μαθημάτων

Αγαπητές / Αγαπητοί, φοιτήτριες / φοιτητές, Παρακαλώ πολύ, στο πλαίσιο των προπτυχιακών μου μαθημάτων, να προχωρήσετε σε άμεση εγγραφή στο eclass. Εκεί στις «Ανακοινώσεις» θα βρείτε τον σύνδεσμο, αφού εγκαταστήσετε την εφαρμογή του Skype for Business, μέσω του οποίου θα μπορέσετε να συνδεθείτε για την υλοποίηση των διαδικτυακών μας συναντήσεων τις προγραμματισμένες ώρες του κάθε μαθήματος,...

Άρθρο

Ανακοίνωση για το μάθημα «Διαχείριση Ψηφιακών Πολιτισμικών Προϊόντων»

Παρακαλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν εξ αποστάσεως το μάθημα «Διαχείριση Ψηφιακών Πολιτισμικών Προϊόντων» να επικοινωνήσουν από e-mail της μορφής XXXX@upnet.gr στο e-mail gstyl@upatras.gr μέχρι τη Δευτέρα 23 Μαρτίου δηλώνοντας: Tον τίτλο του μαθήματος Ονοματεπώνυμο Έτος σπουδών Ο διδάσκων Γιώργος Στυλιαράς  

Άρθρο

Ανακοίνωση για το μάθημα «Μεθοδολογία Παραγωγής Πολιτισμικών και Πολυμεσικών Τίτλων»

Παρακαλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν εξ αποστάσεως το μάθημα «Μεθοδολογία Παραγωγής Πολιτισμικών και Πολυμεσικών Τίτλων» να επικοινωνήσουν από e-mail της μορφής XXXX@upnet.gr στο e-mail gstyl@upatras.gr μέχρι τη Δευτέρα 23 Μαρτίου δηλώνοντας: Tον τίτλο του μαθήματος Ονοματεπώνυμο Έτος σπουδών Ο διδάσκων Γιώργος Στυλιαράς

Άρθρο

Ανακοίνωση του Προέδρου του Τμήματος

Μετά την απογευματινή ενημέρωση από τις Πρυτανικές Αρχές για τη συνέχιση των μαθημάτων με συστήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τα μαθήματα θα συνεχιστούν με αυτόν τον τρόπο από την Τρίτη 17/3. Παρακαλούνται τα μέλη ΔΕΠ και οι φοιτητές να ανταποκριθούν το δυνατόν γρηγορότερο για την απρόσκοπτη συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο Πρόεδρος του Τμήματος Δημήτρης Δαμάσκος

Άρθρο

ΠΜΣ «Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις»: δήλωση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2019-20 (20.3-20.4.2020)

Η διαδικασία δήλωσης μαθημάτων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις» θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου https://progress.upatras.gr/ από Παρασκευή, 20 Μαρτίου έως Δευτέρα, 20 Απριλίου 2020. Στη δήλωση μαθημάτων για το Γ εξάμηνο πρέπει να περιλαμβάνονται 2 υποχρεωτικά μαθήματα και 1 μάθημα επιλογής. Δεδομένου ότι δεν είναι δυνατή η υποβολή δήλωσης μαθημάτων εκπρόθεσμα, παρακαλούμε να φροντίσετε...

Άρθρο

ARCON: ανοικτή θέση ερευνητή

Το ερευνητικό έργο «ARCON: Σύστημα Διαχείρισης Περιεχομένου Επαυξημένης Πραγματικότητας» διαθέτει ανοικτή θέση υποψήφιου ερευνητή, ο οποίος θα πρέπει να διαθέτει γνώσεις στα παρακάτω αντικείμενα: Unity Game development AR/VR C# Neural Networks/ Machine Learning Graphics Programming 3d graphics Πολύ καλή κατανόηση γεωμετρίας Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο email: dtsolis at upatras.gr έως και...

Skip to content