Ανακοίνωση για το μάθημα «Διαχείριση Ψηφιακών Πολιτισμικών Προϊόντων»

Παρακαλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν εξ αποστάσεως το μάθημα «Διαχείριση Ψηφιακών Πολιτισμικών Προϊόντων» να επικοινωνήσουν από e-mail της μορφής XXXX@upnet.gr στο e-mail gstyl@upatras.gr μέχρι τη Δευτέρα 23 Μαρτίου δηλώνοντας:

  • Tον τίτλο του μαθήματος
  • Ονοματεπώνυμο
  • Έτος σπουδών

Ο διδάσκων

Γιώργος Στυλιαράς

 

Skip to content