ΠΜΣ «Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις»: δήλωση μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2019-20 (20.3-20.4.2020)

Η διαδικασία δήλωσης μαθημάτων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις» θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου https://progress.upatras.gr/ από Παρασκευή, 20 Μαρτίου έως Δευτέρα, 20 Απριλίου 2020.

Στη δήλωση μαθημάτων για το Γ εξάμηνο πρέπει να περιλαμβάνονται 2 υποχρεωτικά μαθήματα και 1 μάθημα επιλογής.

Δεδομένου ότι δεν είναι δυνατή η υποβολή δήλωσης μαθημάτων εκπρόθεσμα, παρακαλούμε να φροντίσετε για την υποβολή της δήλωσης μαθημάτων σας αποκλειστικά εντός της αυστηρής προθεσμίας.

Για υποστήριξη κατά τη διαδικασία δήλωσης μαθημάτων:

  • τηλέφωνο επικοινωνίας: 2610-962633
  • email: itdesk@upatras.gr

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Skip to content