Ανακοίνωση για το μάθημα «Ιστορία της Αρχιτεκτονικής»

Παρακαλούνται οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν εξ αποστάσεως το μάθημα «Ιστορία της Αρχιτεκτονικής» να επικοινωνήσουν μέσω e-mail της μορφής XXXX@upnet.gr με το e-mail dmoga@upatras.gr μέχρι τη Δευτέρα 23 Μαρτίου, δηλώνοντας:

  • Τίτλο μαθήματος
  • Ονοματεπώνυμο
  • Έτος σπουδών

Η διδάσκουσα

Θεοδώρα Μονιούδη-Γαβαλά

Skip to content