Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κας Aικ. Ζαρκάδα

Την Τετάρτη 9/2/2022 και ώρα 14:00 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της φοιτήτριας του ΠΜΣ «Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις» του Τμήματος ΔΠΠΝΤ κ. Αικατερίνης Ζαρκάδα με θέμα «Ανιχνεύοντας την επιτέλεση των θεατρικών δρωμένων στην πόλη του Αγρινίου την εποχή της πανδημίας του 21ου αιώνα».

Η παρουσίαση θα γίνει διαδικτυακά. Για τη λήψη του συνδέσμου Zoom παρακαλούμε να απευθύνεστε στην επιβλέπουσα καθηγήτρια κα Κλειώ Γκουγκουλή.

Η τριμελής επιτροπή

Γεωργία-Κλειώ Γκουγκουλή, επιβλέπουσα

Μαρία Βελιώτη-Γεωργοπούλου, μέλος

Ιωάννα Ρεμεδιάκη, μέλος

Skip to content