Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κας Ε. Αρχοντούλη

Την Τρίτη 8/2/2022 και ώρα 17:30 θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της φοιτήτριας του ΠΜΣ «Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις» του Τμήματος ΔΠΠΝΤ κ. Ερασμίας Αρχοντούλη με θέμα: «Οι “Εορτές Εξόδου” στο Μεσολόγγι ως πεδίο επιτέλεσης της συλλογικής μνήμης».

Η παρουσίαση θα γίνει διαδικτυακά. Για τη λήψη του συνδέσμου Zoom παρακαλούμε να απευθύνεστε στην επιβλέπουσα καθηγήτρια κα Κλειώ Γκουγκουλή.

Η τριμελής επιτροπή

Γεωργία-Κλειώ Γκουγκουλή, επιβλέπουσα

Μαρία Βελιώτη-Γεωργοπούλου, μέλος

Παναγιώτα Πάντζου, μέλος

Skip to content