Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας κας Δ. Στρατάκη

Την Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2020, ώρα έναρξης 11.00, σε διαδικτυακή συνεδρίαση, θα γίνει η παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας της κας Δέσποινας Στρατάκη, μεταπτυχιακής φοιτήτριας του ΠΜΣ «Δικτυακές Πόλεις και Αναπαραστάσεις», με τίτλο: «Το εικονικό μουσείο και η διδακτική αξιοποίησή του στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση».

Η τριμελής εξεταστική επιτροπή

Χρήστος Φείδας, Επίκ. Καθηγητής (επιβλέπων)

Δημήτριος Κουκόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής

Εύη Παπαϊωάννου, Επίκ. Καθηγήτρια

 

Skip to content